حساب تک سهم

  معرفی حساب
این حساب برای کسانی طراحی شده که تمایل دارند دارایی آنها در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس وسایر بورسها سرمایه گذاری شود و با پذیرش ریسک خیلی زیاد،زمینه را برای افزایش سود آوری فراهم می کند. در این سبد مشتری ضمن پذیرش ریسک خیلی زیاد به سبد گردان اجازه می دهد ، ضمن دریافت اعتبار، حتی تمام منابع سبد را به تک سهم اختصاص دهد.
  تخفیف برای مخاطبین ویژه حساب
  نکات اختصاصی
  • امکان سرمایه گذاری 100% در تک سهم با ریسک خیلی زیاد
  نکات کاربردی
  • امکان واریز وجه به حساب با هر مبلغی در هر دوره زمانی وجود دارد.
  • امکان برداشت وجه حداکثر تا 20% خالص دارایی ها در مدت قرارداد.
  • به ازای هر 10 میلیون تومان افزایش سرمایه، تخفیف داده می شود.
  • تمدید قرار داد و افتتاح سبد ها با قرار داد های بلند مدت، شامل تخفیف می شود.
  • امکان گرفتن 15% از اصل دارایی فرد به صورت اعتباری که با صلاحدید مدیر سبد و حفظ منافع مشتری وجود دارد.
  • طبق قرار داد، سبد گردان می تواند تا سقف مصوب شده از طرف سازمان بورس از کارگزاری اعتبار گرفته، و با نرخ بهره مشخص شده حداکثر تا25 درصد بازپرداخت نماید، ولی الزامی برای گرفتن اعتبار توسط سبد گردان وجود ندارد.
  زیر حساب با اهداف خاص
 مشاهدهحداقل مبلغ (ريال)دورهریسک زمانیریسک عملیاتیمخاطبینعنوان زیرحساب
Select850,000,000,000 1010همه اشخاص حقیقی و حقوقیآتیه فرزندان
Select850,000,000,000 1010همه اشخاص حقیقی و حقوقیبازنشستگی
Select850,000,000,000 1010همه اشخاص حقیقی و حقوقیتحصیلی
Select850,000,000,000 1010همه اشخاص حقیقی و حقوقیدانش بنیان، جسورانه، خصوصی
Select850,000,000,000 1010همه اشخاص حقوقیسبد بازارگردانی
Select850,000,000,000 1010همه اشخاص حقیقی و حقوقیسبد تفکیک ویژه تجمیع سهام
Select850,000,000,000 1010همه اشخاص حقیقی و حقوقیسنوات کارکنان
Select850,000,000,000 1010همه اشخاص حقیقی و حقوقیشاخصی
Select850,000,000,000 1010همه اشخاص حقیقی و حقوقیصنایع
Select850,000,000,000 1010همه اشخاص حقیقی و حقوقیعمر و زندگی
Select850,000,000,000 1010همه اشخاص حقیقی و حقوقیمشترک خانواده
Select850,000,000,000 1010همه اشخاص حقیقی و حقوقیکالا (طلا و زعفران و سکه)
  معرفی زیر حساب
هدف از ارائه این حساب کمک به برنامه ریزی خانواده ها برای تامین آتیه بهتر برای فرزندانشان می باشد. با توجه به اینکه در خانواده های ایرانی هدر رفت منابع مالی به دلیل عدم برنامه ریزی اقتصادی زیاد می باشد، این حساب می تواند زمینه ای برای استفاده بهینه از منابع آزاد و سرگردان خانواده ها در جهت تامین آتیه فرزندانشان فراهم کند. همچنین این حساب را می توان با درجات ریسک مختلف و در صنایع مختلف ایجاد نمود.
  ویدئوی آموزشی
         
   4
   3
   2
   1