حساب اهرمی

  معرفی حساب
این حساب برای کسانی طراحی شده تمایل دارند بخش عمده ی دارایی آنها در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس سرمایه گذاری شود و با پذیرش ریسک خیلی زیاد زمینه را برای افزایش سود آوری فراهم می کند. در این سبد مشتری ضمن پذیرش ریسک خیلی زیاد، اجازه می دهد ، 15% از اصل دارایی فرد به صورت اعتباری گرفته شود.
  تخفیف برای مخاطبین ویژه حساب
  نکات اختصاصی
  • امکان سرمایه گذاری 100% در سهام های ریسک خیلی زیاد
  نکات کاربردی
  • امکان واریز وجه به حساب با هر مبلغی در هر دوره زمانی وجود دارد.
  • به ازای هر 10 میلیون تومان افزایش سرمایه، تخفیف داده می شود.
  • تمدید قرار داد و افتتاح سبد ها با قرارداد های بلند مدت، شامل تخفیف می شود.
  • امکان گرفتن 15% از اصل دارایی فرد به صورت اعتباری که با صلاحدید مدیر سبد و حفظ منافع مشتری وجود دارد.
  • طبق قرار داد، سبد گردان می تواند تا سقف مصوب شده از طرف سازمان بورس از کارگزاری اعتبار گرفته، و با نرخ بهره مشخص شده حداکثر تا 25 درصد بازپرداخت نماید، ولی الزامی برای گرفتن اعتبار توسط سبد گردان وجود ندارد.
  زیر حساب با اهداف خاص
 مشاهدهحداقل مبلغ (ريال)دورهریسک زمانیریسک عملیاتیمخاطبینعنوان زیرحساب
Select550,000,000,000 107همه اشخاص حقیقی و حقوقیآتیه فرزندان
Select550,000,000,000 107همه اشخاص حقیقی و حقوقیبازنشستگی
Select550,000,000,000 107همه اشخاص حقیقی و حقوقیتحصیلی
Select550,000,000,000 107همه اشخاص حقیقی و حقوقیدانش بنیان، جسورانه، خصوصی
Select550,000,000,000 107همه اشخاص حقیقی و حقوقیسبد در صندوق
Select550,000,000,000 107همه اشخاص حقیقی و حقوقیسنوات کارکنان
Select550,000,000,000 107همه اشخاص حقیقی و حقوقیشاخصی
Select550,000,000,000 107همه اشخاص حقیقی و حقوقیصنایع
Select550,000,000,000 107همه اشخاص حقیقی و حقوقیعمر و زندگی
Select550,000,000,000 107همه اشخاص حقیقی و حقوقیمشترک خانواده
Select550,000,000,000 107همه اشخاص حقیقی و حقوقیکالا (طلا و زعفران و سکه)
  معرفی زیر حساب
هدف از ارائه این حساب کمک به برنامه ریزی خانواده ها برای تامین آتیه بهتر برای فرزندانشان می باشد. با توجه به اینکه در خانواده های ایرانی هدر رفت منابع مالی به دلیل عدم برنامه ریزی اقتصادی زیاد می باشد، این حساب می تواند زمینه ای برای استفاده بهینه از منابع آزاد و سرگردان خانواده ها در جهت تامین آتیه فرزندانشان فراهم کند. همچنین این حساب را می توان با درجات ریسک مختلف و در صنایع مختلف ایجاد نمود.
  ویدئوی آموزشی
         
   4
   3
   2
   1