صندوق بازار گردانی هدف

  معرفی حساب
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی یکی از تجربه‌های موفق دنیا در حوزه سرمایه‌گذاری است که در کشورهای مختلف اجرا می‌شود. هدف این صندوق جمع کردن سرمایۀ سرمایه‌گذاران حقوقی و خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب آن اوراق و مطابق با امیدنامه است. صندوق‌های بازارگردانی برای دور کردن بازار سرمایه از نوسانات شدید به وجود آمده‌اند تا سهام را متعادل نگه دارند و مانع از ایجاد صف خرید و فروش شوند و در عین حال ارزش سهام را به ارزش ذاتی آن نزدیک کنند. بنابراین صف‌های خرید و فروش بی‌مورد از بین می‌روند و به روان شدن معاملات کمک می‌کنند که در نتیجه آن، قدرت نقدشوندگی سهام بالا می‌رود و از دست کاری قیمت سهام توسط برخی سودجویان بازار جلوگیری می‌شود
  تخفیف برای مخاطبین ویژه حساب
  نکات اختصاصی
  • متعادل نگه داشتن ارزش سهام آن شرکت و جلوگیری از قفل شدن بازار آن بوسیله ایجاد صف خرید و فروش.
  • کارمزد معاملات این صندوق‌ها بسیار پایین می باشد.
  • کاهش کارمزد و هزینه‌های معاملات صندوق به ‌واسطه معافیت‌های در نظر گرفته‌ شده.
  • کاهش محدودیت‌های اعطای اعتباردهی و تسهیلات به صندوق با عنایت به اساسنامه آن.
  • در اختیار قرار دادن ایستگاه معاملاتی برای انجام معاملات.
  نکات کاربردی
  • به بازار گردان برای انجام وظایف و مسئولیت های خود، کارمزد بازارگردانی تعلق می گیرد.
  • کارمزد بازار گردانی معادل معین در هزار از ارزش معاملات اوراق بهادار موضوع بازارگردانی در طول اعتبار این قرار داد با رعایت سقف مصوب سبا برای کارمزد شرکت های کارگزاری از معاملات اوراق بهادار است.
  زیر حساب با اهداف خاص
 مشاهدهحداقل مبلغ (ريال)دورهریسک زمانیریسک عملیاتیمخاطبینعنوان زیرحساب
Select10 10-همه اشخاص حقیقی و حقوقیآتیه فرزندان
Select10 10-همه اشخاص حقیقی و حقوقیبازنشستگی
Select10 10-همه اشخاص حقیقی و حقوقیتحصیلی
Select10 10-همه اشخاص حقیقی و حقوقیسنوات کارکنان
Select10 10-همه اشخاص حقیقی و حقوقیشاخصی
Select10 10-همه اشخاص حقیقی و حقوقیعمر و زندگی
Select10 10-همه اشخاص حقیقی و حقوقیمشترک خانواده
  معرفی زیر حساب
هدف از ارائه این حساب کمک به برنامه ریزی خانواده ها برای تامین آتیه بهتر برای فرزندانشان می باشد. با توجه به اینکه در خانواده های ایرانی هدر رفت منابع مالی به دلیل عدم برنامه ریزی اقتصادی زیاد می باشد، این حساب می تواند زمینه ای برای استفاده بهینه از منابع آزاد و سرگردان خانواده ها در جهت تامین آتیه فرزندانشان فراهم کند. همچنین این حساب را می توان با درجات ریسک مختلف و در صنایع مختلف ایجاد نمود.
  ویدئوی آموزشی
         
   4
   3
   2
   1